Honfoglalás kori játszóház

A módszertani ismertetés és programleírás a Magyar Nemzeti Múzeum: Honfoglalás Történeti Játszóház Füzetek 1. alapján. A hat különféle játékot tartalmazó játszóház egy közös korfelidéző játékkal indul, majd 5 különféle tárgykészítő foglalkozással folytatódik, végül közös játékkal zárul, teret adva a gyermek alkotó tevékenységének, fantáziájának, beleélő képességének és játékosságának.

A játék célja: 
A Honfoglalás kora egy-egy jellemző területének (gazdaság, életmód, hitvilág, öltözködés, szellemi és politikai élet) feldolgozása, mely egy közös korfelidéző játékkal indul, majd ismeretátadó és tárgykészítő foglalkozással folytatódik, végül közös játékkal zárul. Teret kap a gyermek alkotó tevékenysége, fantáziája, beleélő képessége és játékossága. A szokásos iskolai rendezvényektől eltérő, másfajta élményt nyújt a gyermekeknek.

A játék pedagógiai céljai:
A történelmi játszóházi foglalkozások komplexitásánál fogva biztosítja a gyermek számára az élményszerű ismeretszerzést, a kreatív alkotási lehetőséget, a fantázia szárnyalását, a dramatikus játék elemeit is magába foglaló játékos beleélés élményét. A történelmi játszóházban a gyerekek egy tárgyat készíthetnek. A tárgy kiválasztásával szerepkört is választanak, amely segíti megérezni, megérteni a korok emberének szokásrendszerét. 

A történelmi játszóházban a bevezető játék határozza meg a kort, melyet felidézünk, és a társadalmi csoportokat, melyek e korban jellegzetesen megjelennek. 

A téma - a tárgyi világ - a tárgykészítés egysége, e három mozzanat egymásra épülése magában hordozza a régi korok világába való beleélés lehetőségét. Éppen ez a mozzanat, a beleélés lehetőségének kibontakozása a korfelidéző közös játékkal adja a játszóházi módszer sajátosságát, e négy módszertani elem tudatos egységbe szerkesztése és következetes alkalmazása eredményezi a történelmi játszóház módszerének komplex jellegét. 

A játék meghatározóan átszövi a program egészét. A záró közös játékban a gyerekek az elkészített tárgy által meghatározott csoportos szerepkörben vesznek részt. 

A gyermek által szabadon választott foglalkozás során a készülő tárgy egyfajta szerepkört ad készítőjének, mely a tárgy használójával való érzelmi azonosulást eredményez. A beleélést teljessé teszi a programot záró közös játék, melyben a gyerekek a készített tárgy által meghatározott csoportos szerepkörben vesznek részt. Ezen belül ki- ki tehetsége, de az egyéni szereplés gátlásai nélkül játszhatja el az adott kor jellegzetes figuráját. 

Ez a szerepvállalás meghatározza, hogy a gyerek csak egy tárgyat készíthet a foglalkozás során. Hiszen elég zavart okozna a beleélésnél egy pajzsot és ékszert készítő résztvevő, vajon udvarhölgyként vagy katonaként vesz részt a keretjátékban?! 

A program részegységei:

Korfelidéző közös játék
 
- A bevezető játék meghatározza a kort, melyet felidézünk, és a társadalmi csoportokat, melyek e korban jellegzetesen megjelennek. 

Tárgykészítés 

Záró közös játék, melyben a gyerekek a készített tárgy által meghatározott csoportos szerepkörben vesznek részt. 

A történelmi játszóházi foglalkozások komplexitásánál fogva biztosítja a gyermek számára az élményszerű ismeretszerzést, a kreatív alkotási lehetőséget, a fantázia szárnyalását, a dramatikus játék elemeit is magába foglaló játékos beleélés élményét. 

Résztvevők száma (minimum-maximum): 
 
- 20-150 gyerek 
 
- 1 fő játékvezető, 4-5 foglalkozásvezető 

Játékidő: 1,5-2 - 2,5 óra

Helyigény: iskola aulája vagy tornaterme illetve bármilyen terem, ahol valamennyi résztvevő egyszerre, egy időben elfér. A kézműves foglalkozáshoz egy-egy sarok, vagy külön termek.

Kellékigény:
- képek, tárgyak, ruhák a hangulatos megjelenítéshez 
 
- "időgép" az utazás megkezdéséhez - lehet egy nagyméretű, ember nagyságú doboz, szekrény, stb.
 
- jurta alaprajza textilre vagy csomagoló papírra előre elkészítve
. eszközök, nyersanyagok a kézműves foglalkozásokhoz 

Technikai igény: 
mikrofon, magnó, kazetta, hangerősítés 

Előkészítés: 
 
- A szükséges kellékek beszerzése
 
- Előzetes tanórai ráhangolás
 
- Kézműves mintadarabok elkészítése

Reklámozás, mozgósítás:
 
- Plakát 
 
- A jurta alaprajza előre kitéve
 
- Képek, jelmezek, tárgyak előzetes kiállítása
 
- Előre elkészített tárgyak szemléltetése előzetesen

A játék megnyitása, nyitánya: 15 perces korfelidéző játék

 
1. időgép, időkapu - Bújj, búj,j zöld ág...
 
2. Jurta bemutatása
 
3. A tárgy kiválasztása 
Tárgykészítő foglalkozás 60 perc
Van egy közös ismeret, amely valamennyi helyszínen elhangzik, hogy a korra jellemző alapismeretekkel valamennyi résztvevő megismerkedhessék.

- A jurta rendje, mint a társadalom kötött rendjének tükre
- Régészeti leletek a honfoglalás korából

Tarsolykészítés
Téma: A honfoglaló magyarok társadalma, viselete, fegyverzete, a harcmodor

Rovásírás
Téma: A rovásírás technikája és alkalmazása

Sámándob
Téma: A táltos helye, szerepe a közösségben

Nemezkép
Téma: Öltözködés, állattenyésztés

A játék lezárása
Közös játék 15 perc: 
- tárgyak elhelyezése a jurtában, a kincses zsákban
- ügyességi próba
- fegyelempróba
- Végül a "Bújj, bújj, zöld ág..." éneklésével átbújunk az időkapun és visszaérkeztünk a jelenbe.

Értékelés, jutalmazás:
- a gyerekek hazavihetik az általuk elkészített tárgyakat,
- aki a legügyesebb volt a kézműves munkálkodásban, ő helyezheti el a tárgyat a jurtában

Bővítési lehetőség: 
- A játékot ötvözhetjük az előző hónapban megismert utazásos játékkal,
- Bővíthetjük korabeli ételekkel, videó részletekkel,
 
- Nagyobbaknál építhetünk az egyéni megismerésre, a kutatómunkára, így a könyvtárat, és az informatika termeket is bevonhatjuk 

Felhasznált Irodalom:
- Honfoglalás Történeti Játszóház Füzetek 1. Magyar Nemzeti Múzeum, szerk. Lovas Márta
 
- Nemezkészítés gyerekekkel, Nagy Mari- Vidák István, Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, 1998
 
- Hogyan Éltek hajdanában sorozat: A római kor és a korai középkor, Giovanni Caselli, Corvina 1990
 
- A népi és a történelmi játszóház összehasonlítása, Némethné Korom Edit, szakdolgozat, Dr. Kresz Mária Alapítvány, Fazekas Központ könyvtára, 2000 Bp. XVI. Csinszka u.27. tel: 407-1502 

Továbbképzés:
Magyar Nemzeti Múzeum, Históriás Történelmi Játszóház Módszertani Továbbképzés, Közönségkapcsolatok Főosztálya,
Kesik Gabriella, Lovas Márta 

Referenciák, érdeklődés, tapasztalatok, tanácsok:
Lovas Márta , Kesik Gabriella múzeumpedagógus, Magyar Nemzeti Múzeum 
[email protected]
Históriás Társaság tel.: 364-17-28
Némethné Korom Edit, szabadidő szervező, zuglói Móra Ferenc Általános Iskola
Bp. 1144 Újváros park 2. Tel.: 363-74-21
[email protected]_zuglo_bp.sulinet.hu vagy mailto:[email protected]

Iskolai feldolgozás ötlete: 
Némethné Korom Edit szabadidő-szervező, történelem tanár
[email protected]
A történelmi játszóház módszertanát a Magyar Nemzeti Múzeum tanfolyamán ismertem meg. 
Ez az én iskolámra adaptált változat. A múzeumban rendelkezésre álló gazdag tárgyi anyagot képekkel, képeskönyvekkel, kifestőkkel, saját magam által készített tárgyakkal helyettesítettem. 

A szükséges kellékek beszerzése
- Kreativ Kincstár
- Metaloglóbus
- Míves portékák boltja
- Textért

Linkek:
A játék megnyitása, nyitánya 
Tárgykészítő foglalkozás
 
- Tarsolykészítés
 
- Rovásírás
 
- Sámándob
 
- Nemezkép
A játék lezárása